Puan Norain Binti Sajimin

PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) KANAN KUP (WA22)

Jabatan Bendahari

Bahagian Bayaran, Rekod Harta & Ict

Unit Kewangan Pelajar Pejabat Bendahari - Pejabat Am Universiti Teknologi Malaysia Skudai

norain@utm.my

075530152

This application was developed and maintained by Office of Corporate Affairs. All data are live from HR database. Please consult your PSM to update any details.