Encik Mohammad Nizam Bin Idris

PENOLONG JURUTERA (J29)

Jabatan Harta Bina

Bahagian Awam

Bahagian Penyenggaraan Dan Ubahsuai, Pejabat Harta Bina, Universiti Teknologi Malaysia,

nizamidris@utm.my

075530486