Najib Taher Ahmed Al-ashwal

POST DOCTORAL

Pusat Pengurusan Penyelidikan

Bahagian Pengurusan Projek

Pusat Pengurusan Penyelidikan (Rmc) Universiti Teknologi Malaysia (Utm)

najib.alashwal@utm.my