Dr, Nur Ayuni Binti Shamsul Bahri PENSYARAH KANAN (DS51)
Pengurus Akademik Sekolah / Penolong Penyelaras Akademik Fakulti Teknologi & Informatik Razak
Fakulti Teknologi & Informatik Razak
n.ayuni@utm.my

View Google Contact