Encik Muhammad Fikhri Bin Suhaimi

PENOLONG JURUTERA (J29)

Jabatan Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan Dan Inovasi)

Pusat Pengurusan Makmal Universiti

Pusat Pengurusan Makmal Universiti Utm Johor Bahru

muhammadfikhri@utm.my