Encik Mohd. Nasir Bin Mohamed Yunus

PENOLONG PEGAWAI SAINS (CA29)

Fakulti Sains

Fakulti Sains

Jabatan Fizik Fakulti Sains Universiti Teknologi Malaysia

mohdnasirmy@utm.my

075610296