Dr. Koh Meng Hock

PENSYARAH KANAN (DS51)

Penyelaras Program / Penyelaras Li

Fakulti Sains

Fakulti Sains

Jabatan Fizik, Fakulti Sains, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Bahru

kmhock@utm.my

075534254

https://people.utm.my/kohmenghock/