Cik Khairul Bariah Bte Misron

PEN. PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT (FA29)

Jabatan Perkhidmatan Digital

Bahagian Arkitektur Digital

Unit Pengurusan Makmal Fab Fakulti Alam Bina Universiti Teknologi Malaysia

khairulbariah@utm.my

075537975

https://people.utm.my/khairulbariah/

This application was developed and maintained by Office of Corporate Affairs. All data are live from HR database. Please consult your PSM to update any details.