Puan Kamisah Bt Yusoff

PEMBANTU PUSTAKAWAN (S22)

Jabatan Perpustakaan Utm

Bahagian Perkhidmatan

Seksyen Pengurusan Koleksi Jabatan Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia

kamisahyusoff@utm.my

075530044

This application was developed and maintained by Office of Corporate Affairs. All data are live from HR database. Please consult your PSM to update any details.