Ts. Dr. Fariza Hanim Binti Suhailin

PENSYARAH KANAN (DS51)

Fakulti Sains

Bahagian: Fakulti Sains

Fakulti Sains Universiti Teknologi Malaysia

farizahanim@utm.my