Dr Farin Ain Binti Ismail Kassim

PENSYARAH KANAN (DS51)

Fakulti Alam Bina & Ukur

Bahagian: Fakulti Alam Bina & Ukur

Fakulti Alam Bina Dan Ukur Universiti Teknologi Malaysia

farin.ain@utm.my