Puan Faradiba Binti So'aib

PEMBANTU TADBIR (P/O) (NA19)

Jabatan Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan Dan Inovasi)

Ibnu Sina Institute For Scientific & Industrial Research

Ibnu Sina Institute For Scientific & Industrial Research Blok T02, Fakulti Sains Utm Johor Bahru

faradiba@utm.my

075557752