Faiz Bin Sulaiman

PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) (WA19)

Jabatan Bendahari

Bahagian Bayaran, Rekod Harta & Ict

Bahagian Emolumen Pinjaman Dan Cuti Belajar Pejabat Bendahari Universiti Teknologi Malaysia

faizs@utm.my

075530506

This application was developed and maintained by Office of Corporate Affairs. All data are live from HR database. Please consult your PSM to update any details.