Puan Norazilah Binti Abu Bakar

PENOLONG AKAUNTAN KANAN KUP (WA32)

Jabatan Bendahari

Bahagian Akaun, Belanjawan, Penerimaan & Pelaburan

Pejabat Bendahari, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor

abnorazilah@utm.my

075530276

This application was developed and maintained by Office of Corporate Affairs. All data are live from HR database. Please consult your PSM to update any details.