Puan Nur Hidayah Binti Azmi

PENOLONG JURUTERA (J29)

Fakulti Sains

Fakulti Sains

Center For Sustainable Nanomaterials (Csnano) Fakulti Sains, Universiti Teknologi Malaysia Johor Bahru

a.nurhidayah@utm.my

https://people.utm.my/a-nurhidayah/