BAHAGIAN Bil. Staf
PEJABAT HAL EHWAL KORPORAT9
PEJABAT NAIB CANSELOR, UTMKL2
PEJABAT PELESTARIAN KAMPUS2
PEJABAT PENGARAH KAMPUS, UTMKL5
PUSAT ISLAM, UTMKL12
PUSAT KUALITI & PENGURUSAN RISIKO UTM, UTMKL3
UTM INTERNATIONAL, UTMKL8