BAHAGIAN Bil. Staf
PEJABAT HAL EHWAL KORPORAT9
PEJABAT NAIB CANSELOR, UTMKL2
PEJABAT PELESTARIAN KAMPUS1
PEJABAT PENGARAH KAMPUS, UTMKL3
PUSAT ISLAM, UTMKL13
PUSAT KUALITI & PENGURUSAN RISIKO UTM, UTMKL3
UTM INTERNATIONAL, UTMKL9