BAHAGIAN Bil. Staf
AKADEMI BAHASA62
AKADEMI TAMADUN ISLAM32
FAKULTI SAINS SOSIAL & KEMANUSIAAN43
PEJABAT PENTADBIRAN FAKULTI SAINS SOSIAL & KEMANUSIAAN88
PUSAT KAJIAN TINGGI ISLAM, SAINS DAN PERADABAN8
SEKOLAH PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA & PSIKOLOGI38
SEKOLAH PENDIDIKAN95