BAHAGIAN Bil. Staf
AKADEMI BAHASA60
AKADEMI TAMADUN ISLAM30
FAKULTI SAINS SOSIAL & KEMANUSIAAN49
PEJABAT PENTADBIRAN FAKULTI SAINS SOSIAL & KEMANUSIAAN84
PUSAT KAJIAN TINGGI ISLAM, SAINS DAN PERADABAN7
SEKOLAH PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA & PSIKOLOGI39
SEKOLAH PENDIDIKAN89