BAHAGIAN Bil. Staf
AKADEMI BAHASA61
AKADEMI TAMADUN ISLAM35
FAKULTI SAINS SOSIAL & KEMANUSIAAN35
PEJABAT PENTADBIRAN FAKULTI SAINS SOSIAL & KEMANUSIAAN90
PUSAT KAJIAN TINGGI ISLAM, SAINS DAN PERADABAN9
SEKOLAH PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA & PSIKOLOGI38
SEKOLAH PENDIDIKAN96