JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR)

BAHAGIAN Bil. Staf
BAHAGIAN AKTIVITI DAN PEMBANGUNAN PELAJAR14
BAHAGIAN KEMUDAHAN, KEBAJIKAN & TATATERTIB PELAJAR15
BAHAGIAN PENTADBIRAN HEP25
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR)6
KOLEJ30
KOLEJ KEDIAMAN SISWA JAYA 1
PEJABAT PENTADBIRAN HEMA12
PUSAT KAUNSELING11
PUSAT KAUNSELING DAN KERJAYA6
PUSAT KECEMERLANGAN SUKAN31
PUSAT KESIHATAN15
PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI60
PUSAT PEMBANGUNAN KERJAYA9
PUSAT SUKAN7
UNIT KEBUDAYAAN5