JABATAN PERPUSTAKAAN UTM

BAHAGIAN Bil. Staf
BAHAGIAN AUTOMASI & PERKHIDMATAN32
BAHAGIAN KOLEKSI KHAS & GALERI35
BAHAGIAN PERANCANGAN & PEMBANGUNAN29
BAHAGIAN PERKHIDMATAN60
JABATAN PERPUSTAKAAN UTM11
PEJABAT KETUA PUSTAKAWAN2
PEJABAT PENTADBIRAN & KORPORAT20