JABATAN PERPUSTAKAAN UTM

BAHAGIAN Bil. Staf
BAHAGIAN AUTOMASI & PERKHIDMATAN32
BAHAGIAN KOLEKSI KHAS & GALERI33
BAHAGIAN PERANCANGAN & PEMBANGUNAN29
BAHAGIAN PERKHIDMATAN59
JABATAN PERPUSTAKAAN UTM12
PEJABAT KETUA PUSTAKAWAN1
PEJABAT PENTADBIRAN & KORPORAT19