JABATAN PENDAFTAR

BAHAGIAN Bil. Staf
BAHAGIAN KESELAMATAN146
BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK45
BAHAGIAN PENGURUSAN ORGANISASI24
BAHAGIAN SUMBER MANUSIA41
PEJABAT PENDAFTAR 15
PUSAT PEMBANGUNAN BAKAT DAN KEPIMPINAN30
SEKSYEN KESELAMATAN71
SEKSYEN PEMBANGUNAN BAKAT3
SEKSYEN PENGURUSAN ORGANISASI8
SEKSYEN SUMBER MANUSIA8
UNIT KETUA BAHAGIAN3