JABATAN HARTA BINA

BAHAGIAN Bil. Staf
BAHAGIAN AWAM50
BAHAGIAN ELEKTRIK30
BAHAGIAN KONTRAK28
BAHAGIAN LANSKAP & KEBERSIHAN35
BAHAGIAN MEKANIKAL23
BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PELESTARIAN10
BAHAGIAN PENTADBIRAN11
BAHAGIAN PENTADBIRAN/PENGURUSAN SUMBER MANUSIA14
BAHAGIAN PENYELENGGARAAN53
BAHAGIAN SENIBINA30
BAHAGIAN UBAHSUAI13
JABATAN HARTA BINA14