FAKULTI KEJURUTERAAN

BAHAGIAN Bil. Staf
FAKULTI KEJURUTERAAN2
PEJABAT PENTADBIRAN FAKULTI KEJURUTERAAN5
PEJABAT PENTADBIRAN SEKOLAH KEJURUTERAAN AWAM10
PEJABAT PENTADBIRAN SEKOLAH KEJURUTERAAN BIOPERUBATAN & SAINS KESIHATAN29
PEJABAT PENTADBIRAN SEKOLAH KEJURUTERAAN ELEKTRIK66
PEJABAT PENTADBIRAN SEKOLAH KEJURUTERAAN KIMIA & KEJURUTERAAN TENAGA65
PEJABAT PENTADBIRAN SEKOLAH KEJURUTERAAN MEKANIKAL88
PEJABAT PENTADBIRAN SEKOLAH KOMPUTERAN42
SEKOLAH KEJURUTERAAN AWAM194
SEKOLAH KEJURUTERAAN BIOPERUBATAN & SAINS KESIHATAN56
SEKOLAH KEJURUTERAAN ELEKTRIK202
SEKOLAH KEJURUTERAAN KIMIA & KEJURUTERAAN TENAGA113
SEKOLAH KEJURUTERAAN MEKANIKAL125
SEKOLAH KOMPUTERAN102