FAKULTI KEJURUTERAAN

BAHAGIAN Bil. Staf
FAKULTI KEJURUTERAAN4
PEJABAT PENTADBIRAN FAKULTI KEJURUTERAAN43
PEJABAT PENTADBIRAN SEKOLAH KEJURUTERAAN AWAM1
PEJABAT PENTADBIRAN SEKOLAH KEJURUTERAAN BIOPERUBATAN & SAINS KESIHATAN21
PEJABAT PENTADBIRAN SEKOLAH KEJURUTERAAN ELEKTRIK60
PEJABAT PENTADBIRAN SEKOLAH KEJURUTERAAN KIMIA & KEJURUTERAAN TENAGA60
PEJABAT PENTADBIRAN SEKOLAH KEJURUTERAAN MEKANIKAL93
PEJABAT PENTADBIRAN SEKOLAH KOMPUTERAN37
SEKOLAH KEJURUTERAAN AWAM180
SEKOLAH KEJURUTERAAN BIOPERUBATAN & SAINS KESIHATAN53
SEKOLAH KEJURUTERAAN ELEKTRIK190
SEKOLAH KEJURUTERAAN KIMIA & KEJURUTERAAN TENAGA129
SEKOLAH KEJURUTERAAN MEKANIKAL138
SEKOLAH KOMPUTERAN110