FAKULTI KEJURUTERAAN

BAHAGIAN Bil. Staf
FAKULTI KEJURUTERAAN3
PEJABAT PENTADBIRAN FAKULTI KEJURUTERAAN46
PEJABAT PENTADBIRAN SEKOLAH KEJURUTERAAN AWAM2
PEJABAT PENTADBIRAN SEKOLAH KEJURUTERAAN BIOPERUBATAN & SAINS KESIHATAN23
PEJABAT PENTADBIRAN SEKOLAH KEJURUTERAAN ELEKTRIK62
PEJABAT PENTADBIRAN SEKOLAH KEJURUTERAAN KIMIA & KEJURUTERAAN TENAGA58
PEJABAT PENTADBIRAN SEKOLAH KEJURUTERAAN MEKANIKAL93
PEJABAT PENTADBIRAN SEKOLAH KOMPUTERAN37
SEKOLAH KEJURUTERAAN AWAM182
SEKOLAH KEJURUTERAAN BIOPERUBATAN & SAINS KESIHATAN52
SEKOLAH KEJURUTERAAN ELEKTRIK158
SEKOLAH KEJURUTERAAN KIMIA & KEJURUTERAAN TENAGA128
SEKOLAH KEJURUTERAAN MEKANIKAL138
SEKOLAH KOMPUTERAN103