GARIS PANDUAN MARKAH BONUS (5%) WEBOMETRICS DALAM eLPPT
Skema Pemarkahan 2016
Bilangan pages Markah
2000 dan ke atas 5
1000 dan ke atas 4
500 dan ke atas 3
250 dan ke atas 2
100 dan ke atas 1
Cara Mendapatkan Bilangan Laman Web
  1. Lawati http://www.google.com
  2. Masukkan kata kunci carian site:[alamat laman web anda] seperti dalam gambar webometrics - check page size
  3. Salin bilangan results sebagai bilangan pages laman web anda
Contoh URL Tidak Tepat
Apa Itu Page Size?
Hubungi Kami

10 + 4 =

Alamat:
Pejabat Hal Ehwal Korporat,
Bangunan Canseleri Sultan Ibrahim
Universiti Teknologi Malaysia,
81310 Johor Bahru, Johor, Malaysia.

Telefon: 07-5530540

Email: webmaster@utm.my