Select Page

GARIS PANDUAN MARKAH BONUS (5%) WEBOMETRICS DALAM eLPPT

Skema Pemarkahan 2016

Bilangan pages Markah
2000 dan ke atas 5
1000 dan ke atas 4
500 dan ke atas 3
250 dan ke atas 2
100 dan ke atas 1

Cara Mendapatkan Bilangan Laman Web

  1. Lawati http://www.google.com
  2. Masukkan kata kunci carian site:[alamat laman web anda] seperti dalam gambarĀ webometrics - check page size
  3. Salin bilangan results sebagai bilangan pages laman web anda

Contoh URL Tidak Tepat

Apa Itu Page Size?

Hubungi Kami

4 + 8 =

Alamat:
Web Development Unit,
Level 2 Sultan Ibrahim Chancellery Building
Universiti Teknologi Malaysia,
81310 Johor Bahru, Johor, Malaysia.

Telefon: 07-5530540

Email: webmaster@utm.my