MENJAYAKAN KELANGSUNGAN SEBUAH UNIVERSITI

Menjayakan Kelangsungan Sebuah Universiti -Perutusan Tahun Baharu Naib Canselor 2017- Penerbitan Buku Perutusan Tahun Baharu Naib Canselor adalah merupakan tradisi UTM yang telah berjalan sejak beberapa tahun yang lepas. Perutusan ini memaparkan senario yang perlu...