SENARAI KURSUS UMUM UNIVERSITI MENGIKUT KLUSTER

U1 KLUSTER  PENGHAYATAN FALSAFAH, NILAI & SEJARAH

Bagi Pelajar Warganegara :

Bil Kod Kursus Nama Kursus
1. UICI 1012 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS)
2. UHAS 1172 Dinamika Malaysia

 

Bagi Pelajar Bukan Warganegara

Bil Kod Kursus Nama Kursus
1. ULAM 1012 Bahasa Melayu Komunikasi 2
2. UHAK 1022 Pengajian Malaysia 3

 

U2 KLUSTER  KEMAHIRAN INSANIAH

Kursus Teras

Bil Kod Kursus Nama Kursus
1. UHAK 1012 Atribut Kejayaan Graduan

 

Kursus Elektif

Bil Kod Kursus Nama Kursus
1. UHAK 2012 Kepimpinan
2. UHAK 2022 Pemikiran Kritis dan Kreatif
3. UHAK 2032 Aspek Kemanusiaan Pengurusan Pengetahuan
4. UHAK 2042 Pembangunan dan Isu Global
5. UHAK 2052 Bimbingan dan Kaunseling
6. UHAK 2062 Psikologi Penyesuaian
7. UHAK 2072 Asas Undang-Undang Harta Intelek
8. UHAK 2082 Undang-Undang Usahawan
9. UHAK 2092 Keusahawanan dan Pembangunan Perniagaan
10. UHAK 2102 Keusahawanan Sosial
11. UHAK 2112 Komunikasi Kejuruteraan
12. UHAK 2122 Komunikasi antara Manusia
13. UHAK 2132 Etika Profesional
14. UHAK 2142 Etika Profesional, Keselamatan dan Kesihatan (Ningen Ryoku)
15. *ULAM 1XX2 Bahasa Kebangsaan A

 

* Nota :

Bagi pelajar warganegara yang tidak mendapat kredit di dalam mata pelajaran Bahasa Melayu di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), maka DIWAJIBKAN mengambil Bahasa Kebangsaan A sebagai komponen U2.

U3 KLUSTER  PERLUASAN ILMU

Kursus Teras

Bil Kod Kursus Nama Kursus
1. UICL 2302 Pemikiran Sains & Teknologi

 

Kursus Elektif

Bil Kod Kursus Nama Kursus
1. UICL 2012 Al-Qur’an dan Ketamadunan Manusia
2. UICL 2032 Institusi Kehidupan dan Pembangunan Lestari
3. UICL 2042 Kajian Masa Hadapan
4. UICL 2052 Undang-undang Keluarga
5. UICL 2062 Sains Dunia
6. UICL 2072 Ekonomi Lestari
7. UICL 2082 Amalan dan Konsep Pengurusan Halal
8. UICL 2092 Falsafah Kesenian Islam
9. UICL 2102 Islam dan Kesihatan
10. UICL 2132 Keusahawanan Islam

 

 

U4  KLUSTER  KOKURIKULUM PEMBELAJARAN SERVIS

 

Bil Kod Kursus Nama Kursus
1. UKQE 3001 Pengalaman Pembelajaran Luar Kurikulum
2. UKQX 2XX2 Kokurikulum Pembelajaran Servis

 

 

SENARAI KURSUS KOKURIKULUM PEMBELAJARAN SERVIS MENGIKUT KLUSTER

 

Kluster 1 : Badan Beruniform (UKQU)

Bil Kod Kursus Nama Kursus
1. UKQU2412 Kelana Siswa
2. UKQU2512 Pertahanan Awam (KK)
3. UKQU2521 Pertahanan Awam II (KD)
4. UKQU3531 Pertahanan Awam III (KD)
5. UKQU2612 Pertolongan Cemas
6. UKQU1111 PALAPES Darat I (KD)
7. UKQU2121 PALAPES Darat II (KD)
8. UKQU2132 PALAPES Darat III (KK)
9. UKQU3141 PALAPES Darat IV (KD)
10. UKQU3151 PALAPES Darat V (KD)
11 UKQU1211 PALAPES Laut I (KD)
12. UKQU2221 PALAPES Laut II (KD)
13. UKQU2232 PALAPES Laut III (KK)
14. UKQU3241 PALAPES Laut IV (KD)
15. UKQU3251 PALAPES Laut V (KD)
16. UKQU1311 SUKSIS I (KD)
17. UKQU2321 SUKSIS II (KD)
18. UKQU2332 SUKSIS III (KK)
19. UKQU3341 SUKSIS IV (KD)
20. UKQU3351 SUKSIS V (KD)

 

Kluster 2 : Akademik dan Profesional (UKQA)

Bil Kod Kursus Nama Kursus
1. UKQA2012 Inovasi dan Komuniti
2. UKQA2022 Media Digital dan Komuniti
3. UKQA2032 Simenfero
4. UKQA2042 Khidmat Jaringan Geo-Komuniti
5. UKQA2052 Keselamatan Elektrik
6. UKQA2062 Jangkauan Pemikiran Awal Melalui Mekatronik
7. UKQA2072 Perkhidmatan ICT untuk Komuniti
8. UKQA2082 Kraf Kayu
9. UKQA2092 Sains dan Komuniti
10. UKQA2102 Kemahiran Pertanian
11 UKQA2112 Literasi STEM
12. UKQA2122 Teknologi Hortikultur Hiasan
13. UKQA2132 Kraftangan
14. UKQA2142 Khidmat Katering
15. UKQA2152 Reka Cipta Fesyen
16. UKQA2162 Perkhidmatan Fotokreatif
17. UKQA2172 Inovasi Bioproses
18. UKQA2182 Astronomi
19. UKQA2192 Debat dan Pidato
20. UKQA2202 Tenaga Kerja Digital
21. UKQA2212 Kewartawanan Video
22. UKQA2222 Media Sosial dan Penjenamaan
23. UKQA2232 Teknologi Dron

 

Kluster 3 : Kesukarelawan (UKQR)

1. UKQR2012 Kepimpinan dan Komuniti
2. UKQR2022 Budi Penyayang
3. UKQR2032 Sains Kesukarelawan
4. UKQR2042 Pengurusan Bencana
5. UKQR2052 Pembangunan Belia
6. UKQR2062 Komuniti Lestari
7. UKQR2072 UTM Khidmat dan Pembelajaran
8. UKQR2082 Pembangunana Karektor dan Etiket Sosial
9. UKQR2092 Pendidikan Lestari dalam Komuniti
10. UKQR2102 Pendidikan Pencegahan Dadah
11 UKQR2112 Pengurusan Masjid dan Pembangunan Komuniti
12. UKQR2122 Penyelenggaraan Kenderaan Automotif
13. UKQR2132 Eksplorasi Maklumat
14. UKQR2142 Cerdik Kewangan
15. UKQL3012 UTM dan Khidmat Komuniti
16. UKQU2202 Elektif Inovasi dan Kreativiti

 

Kluster 4 : Sukan, Rekreasi dan Kebudayaan (UKQS)

Bil Kod Kursus Nama Kursus
1. UKQS2012 Badminton
2. UKQS2022 Bola Sepak
3. UKQS2032 Bola Tampar
4. UKQS2042 Futsal
5. UKQS2052 Orienteering
6. UKQS2062 Ping Pong
7. UKQS2072 Sepak Takraw
8. UKQS2082 Treking
9. UKQS2092 Memanah
10. UKQS2102 Iqra
11 UKQS2112 Teater
12. UKQS2122 Koir
13. UKQS2132 Orkestra
14. UKQS2142 Bola Jaring
15. UKQS2152 Kepegawaian Sukan (Bola Sepak)
16. UKQS2162 Ragbi
17. UKQS2172 Seni Bela Diri
18. UKQS2182 Renang
19. UKQS2192 Tenpin Boling
20. UKQS2202 Tenis
21. UKQS2212 Golf
22. UKQS2222 Silat Gayung

 

U5 KLUSTER  KEMAHIRAN BAHASA

 

Kursus Teras

Bil Kod Kursus Nama Kursus
1. ULAB 1122 Academic English Skills
2. ULAB 2122 Advanced Academic English Skills
3. ULAB 3162 English for Professional Purposes

 

Kursus Elektif Bahasa Asing

Bil Kod Kursus Nama Kursus
1. ULAA 1112 Bahasa Arab
2. ULAJ 1112 Bahasa Jepun I
3. ULAC 1112 Bahasa Mandarin I
4. ULAF 1112 Bahasa Perancis
5. ULAN 1112 Bahasa Parsi
6. ULAJ 1122 Bahasa Jepun Komunikasi I

 

U6 KEUSAHAWANAN

 

Bil Kod Kursus Nama Kursus
1. UHAK 1032 Pengenalan kepada Keusahawanan