LEARNING SKILLS

UGS mengambil inisiatif dalam memberi perkhidmatan yang terbaik buat pelajar. Tujuan program ini diadakan adalah seperti berikut :

1.Menyediakan pelajar dengan kemahiran serta strategi yang diperlukan untuk menjadi pelajar yang berdikari (self-regulated learners) dan cemerlang.

2.Menyediakan kursus/bengkel dan membangunkan modul yang diperlukan untuk kemahiran dan strategi belajar pengajian tinggi untuk pelajar

Bermula sesi 2014/2015, tiga (3) program utama Strategi Pembelajaran telah dilaksanakan iaitu :

a) Pembangunan Pelajar Cemerlang Ekspres MARA UTM

Picture3

 

b) Bengkel Strategi Pembelajaran

Picture2

 

c) Program Lunch & Learn (Take Your Professor to Lunch)

Picture1