FIRST YEAR EXPERIENCE (FYE) 

Program Pengalaman Tahun Pertama

Program FYE merupakan program khas yang dijalankan bersesuaian dengan keperluan pelajar tahun satu UTM. Program ini dikendalikan sepenuhnya oleh fakulti dan bertujuan membantu pelajar menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai pelajar universiti.

  Antara pengisian program FYE ini adalah:

  1. Suasa pembelajaran di Universiti
  2. Penerangan lanjut mengenai program
   pembelajaran
  3. Perkongsian pengalaman dengan pelajar
   senior dan alumni
  4. Perjumpaan dengan Penasihat Akademik
   (PA)

  PROSES PERMOHONAN PROGRAM FYE

  DAN PROSES TUNTUTAN PERBELANJAAN

  MUAT TURUN BORANG PERMOHONAN FYE DI SINI…Kedua-dua borang di bawah perlu diisi (mandatori) beserta dengan kepala surat daripada pihak Fakulti. (*mandatori)

  h

  First

  Surat rasmi permohonan kepada UGS.

  l

  Second

  *Borang Permohonan Peruntukan FYE.
  Muat turun UGS-BORANGFYE-20172018

  l

  Third

  Senarai Semak Borang FYE.
  Muat turun SENARAI SEMAK BORANG PERMOHONAN FYE 20172018

  d

  Fourth

  Tentatif program

  Fifth

  Implikasi kewangan

  n

  First

  Fakulti perlu mengemukakan *Laporan FYE dan juga *resit-resit perbelanjaan yang telah disahkan.

  Second

  Sekiranya permohonan Bayaran Balik Wang dikemukakan, sila pastikan Fakulti menghantar *surat rasmi kepada UGS dengan menyatakan program dan kepada siapa (pensyarah) Bayaran Balik Wang itu perlu dikembalikan

  FIRST YEAR EXPERIENCES
  OFFICE OF UNDERGRADUATE STUDIES 2019