HUBUNGI KAMI

https://www.utm.my/undergraduates/files/2018/08/ZAKI.jpg Prof. Dr. Mohd. Zaki Kamsah
Pengerusi
Pejabat Pengajian Prasiswazah
Tel : +607-5531110 | Email : r-zaki@utm.my
Timbalan Pengerusi
Pusat Kursus Kokurikulum dan Pembelajaran Servis (CCSL)
Tel :+607-5532288 | Email : xxxx@utm.my
Dr. Nor Fadila Mohd. Amin
Pengurus Akademik (Kursus Umum)
Tel :+607-5532293 | Email : p-fadila@utm.my
Prof. Madya Dr. Khairil Anuar bin Arshad
Penyelaras Pembelajaran Servis
Tel :+607-5537336 | Email : khairilanuar@utm.my
En. Mohd. Fauzi bin Abd. Rahman
Timbalan Pendaftar Gred N48
Tel :+607-5532292 | Email : fauziphb@utm.my
En. Mohamed Romli bin Othman
Penolong Pegawai Tadbir Kanan Gred N32
Tel :+607-5532290 | Email : romli@utm.my
En Zaimi Shaharani
Pembantu Tadbir (P/O) Gred N26
Tel : +607-5532287 | Email : p-zaimi@utm.my
En. Mohd. Zin Simor
Pembantu Tadbir Kanan KUP Gred N22 (Kewangan)
Tel : +607-5532287 | Email : zinsimor@utm.my
Pn. Norarfinah Ariffin
Pembantu Tadbir (P/O) Gred N19
Tel : +607-5532284 | Email : norarfinah@utm.my
En. Mohd. Jamalulail bin Hanafi
Pembantu Tadbir (P/O) Gred N19
Tel : +607-5532284 | Email : jamalulail@utm.my
En. Anuar Sulong
Pembantu Operasi Gred N11
Tel :+607-5532284 | Email : anuarsulong@utm.my
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!