Make sure you fill out your survey
so your voice is heard!

Brand Awareness
Index 2019 survey

Please contact UTM Webmaster ( webmaster@utm.my ) for further assistance.

LET US KNOW ABOUT YOUR EXPERIENCE 
THROUGH OUR SURVEY

BORANG ADUAN DAN CADANGAN

PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR

KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN

JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR

SOAL SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN

JABATAN PENDAFTAR

SOAL SELIDIK PERSEKITARAN KAMPUS

PEJABAT HARTA BINA (PHB)

SOAL SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN

PERPUSTAKAAN UTM