COMMITTEE

Penaung

:

YBM Menteri Pengajian Tinggi

 

Penasihat

 

Naib Canselor
Universiti Teknologi Malaysia

 

Pengarah      

:

Prof. Dr Mohd Zaki bin Kamsah

Bahagian Pemajuan,
Jabatan Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)
r-zaki@utm.my

 

Timbalan Pengarah

:

Prof. Dr. Intan Zaurah binti Mat Darus

Institut Siswazah Tersedia Kehidupan (iLeague),
Jabatan Timbalan Naib Canselor
intan@utm.my

 

Setiausaha   

:

Prof. Madya Dr. Noor Azean binti Atan
Sekolah Pendidikan,
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
azean@utm.my

 

Penolong Setiausaha

 

Dr. Ana Haziqah binti A. Rashid
Sekolah Pembangunan Sumber Manusia dan Psikologi,
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
anahaziqah@utm.my

 

Bendahari     

:

Dr. Robiah binti Suratman
Fakulti Alam Bina & Ukur
robiah@utm.my

 

JKK Pertandingan SULAM

:

Dr. Arifah binti Ali (Ketua)
Sekolah Kejuruteraan Mekanikal
Fakulti Kejuruteraan
arifahali@utm.my

 

Prof. Madya Dr. Mohd Nihra Haruzuan bin Mohamad Said
Pusat Kepimpinan Akademik UTM (UTMLead)
nihra@utm.my

 

En. Mohamed Fairuz bin Dahalan
Pusat Kepimpinan Akademik UTM (UTMLead)
fairuzdahalan@utm.my

 

Pn. Marlina binti Ali
Sekolah Pendidikan
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
p-marlina@utm.my

 

JKK Pengurusan Acara, Sambutan dan Protokol

:

 

Pn Siti Norulhana binti Miskan (Ketua)
Bahagian Pemajuan,
Jabatan Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)
hanna@utm.my

 

JKK Penerbitan dan Kertas kerja

:

Prof. Madya Dr. Zainudin bin Hassan (Ketua)
Sekolah Pendidikan,
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
p-zainudin@utm.my

 

JKK Kewangan, Sumbangan dan Penajaan

:

Dr. Salfarina Binti Samsudin
Fakulti Alam Bina & Ukur
salfarina@utm.my

 

Encik Baharudin Bin Mastari
Unit Endowmen, Bahagian Pemajuan,
Jabatan Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)
brbaha@utm.my

 

JKK Promosi dan Pemasaran

:

Prof. Madya Dr. Siti Aisyah binti Panatik
Sekolah Pembangunan Sumber Manusia & Psikologi
Fakulti Sains Sosial Dan Kemanusiaan
saisyah@utm.my

 

JKK Logistik dan Persiapan Tempat

:

En. Mohd Fauzi Bin Abd Rahman
Institut Siswazah Tersedia Kehidupan (iLeague),

Jabatan Timbalan Naib Canselor
fauziphb@utm.my

 

JKK Pendaftaran

:

Dr. Corrienna binti Abdul Talib (Ketua)
Sekolah Pendidikan
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
corrienna@utm.my

 

Pn. Hasnah binti Md Amin
Sekolah Pendidikan
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

p-hasnah@utm.my

 

 

 

JKK Cenderamata dan Sijil

:

Dr. Farah Adibah binti Ibrahim (Ketua)
Sekolah Pembangunan Sumber Manusia & Psikologi,
Fakulti Sains Sosial Dan Kemanusiaan
farahadibah.i@utm.my

 

JKK Publisiti dan Media

:

En. Azizul bin Azman (Ketua)
Institute Of Human Centred Engineering
UTM- IRDA Digital Media Centre
azizulazman@utm.my

 

En. Mohd Fairus Bin Ahmad
 Jabatan Perkhidmatan Digital (UTMDigital)
mfairusahmad@utm.my

 

Pn. Siti Norulhana binti Miskan
Bahagian Pemajuan
Jabatan Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)
hanna@utm.my

 

Puan Azura binti Baharudin
Jabatan Perkhidmatan Digital (UTMDigital)
b-azura@utm.my

 

JKK Pameran

:

Dr. Amalina binti Ibrahim (Ketua)
Sekolah Pembangunan Sumber Manusia & Psikologi,
Fakulti Sains Sosial Dan Kemanusiaan
amalina.ibrahim@utm.my

 

Dr. Mohd. Sharial bin Bungsu
Sekolah Pembangunan Sumber Manusia & Psikologi,
Fakulti Sains Sosial Dan Kemanusiaan
mohdsharial@utm.my

 

JKK Lawatan

:

Prof. Madya Dr. Mohd Hisyam bin Rasidi (Ketua)
Bahagian Pemajuan
Jabatan Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)
b-hisham@utm.my

 

Dr. Junaidah binti Yusof
Sekolah Pembangunan Sumber Manusia & Psikologi
Fakulti Sains Sosial Dan Kemanusiaan
junaidahy@utm.my

 

Dr. Ahmad Qushairi bin Mohamad
Jabatan Sains Matematik, Fakulti Sains
ahmadqushairi@utm.my

JKK Pengangkutan

:


UTMFleet

 

JKK Keselamatan dan Lalulintas

:


Bahagian Keselamatan

 

JKK Kecemasan / Kesihatan / Keselamatan

:


Pusat Kesihatan UTM

 

JKK Teknikal ICT

:

Dr. Shaharuddin bin Md Salleh (Ketua)
Sekolah Pendidikan
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
p-shah@utm.my

 

Dr. Azurah binti A Samah
Sekolah Komputeran
Fakulti Kejuruteraan
azurah@utm.my

 

En. Shamsulrizal bin Abd Shukor
Sekolah Pendidikan
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
p-shamsulrizal@utm.my

 

En. Rosli Bin Mohamad
Sekolah Pendidikan
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
p-rosli@utm.my