BORANG ADUAN DAN CADANGAN / REPORT AND SUGGESTION FORM

PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HEP) / DEPARTMENT OF VICE CHANCELLOR OF STUDENT AFFAIRS

JOHOR BAHRU

BORANG ADUAN DAN CADANGAN

MAKLUMAT PENGADU / COMPLAINANT INFORMATION

MAKLUMAT ADUAN DAN CADANGAN / REPORTS & SUGGESTIONS INFORMATION

Maximum upload size: 65.54MB
Terima kasih di atas keprihatinan dan kerjasama anda / Thank you very much for your concern and co-operation.
Hardcopy borang aduan dan cadangan Pejabat Hal Ehwal Pelajar Johor Bahru