Pekeliling

Pekeliling Pelajar Bil 11/2021: Arahan Terkini Pergerakan Pelajar Berikutan Perintah Kawalan Pergerakan Penuh 3.0 (Pelanjutan dari 15 hingga 28 Jun 2021)

Student Circular No 11/2021: Latest Instructions Regarding Student Movement Following Full Movement Control Order 3.0 (Extended from 15 to 28 June 2021) Revised Version

Pekeliling Pelajar Bil 10/2021: Arahan Terkini Pergerakan Pelajar Berikutan Perintah Kawalan Pergerakan Penuh 3.0 (4 hingga 14 Jun 2021)

Student Circular No. 10/2021: Latest Directive Related to Full Movement Control Order (FMCO) 3.0 (From June 4th to June 14th 2021)

Soalan Lazim bagi Pergerakan Pelajar Semasa Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 (PKP 3.0)

FAQ Regarding Student Movement During MCO 3.0

19.05.2020 Pekeliling Pelajar Bil 9 : Arahan Terkini Berkaitan Pergerakan Pelajar Berikutan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan (Pkpd) (Kemaskini 19 Mei 2021) ENGLISH VERSION

19.05.2020 Pekeliling Pelajar Bil 9 : Arahan Terkini Berkaitan Pergerakan Pelajar Berikutan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan (Pkpd) (Kemaskini 19 Mei 2021) v2.0

Pekeliling Pelajar Bil 6/2021: Arahan Terkini Berkaitan dengan Perintah Kuarantin (Sekatan Pergerakan Keluar Masuk) bagi Kawalan Perebakan Penyakit Berjangkit

Pekeliling Pelajar Bil 5/2021: Arahan Terkini Berkaitan dengan Pergerakan Pelajar Keluar Masuk bagi Pelajar Sedia Ada di Kampus UTM Johor Bahru

FAQ Berkaitan Pergerakan Pelajar Keluar Masuk bagi Pelajar Sedia Ada di Kampus UTM Johor Bahru

[Latest] Student Circular No. 4/2021: Latest Instructions Regarding Student Movement in Conjunction with Hari Raya Aidilfitri Holiday 2021

[Kemaskini] Pekeliling Pelajar Bil 4/2021: Arahan Terkini Berkaitan Pergerakan Pelajar Sempena Cuti Hari Raya Aidilfitri 2021

Pekeliling Pelajar Bil 4/2021: Arahan Terkini Berkaitan Pergerakan Pelajar Sempena Cuti Hari Raya Aidilfitri 2021

FAQ Pergerakan Pelajar IPT Pulang Sempena Aidilfitri

PEKELILING PELAJAR BIL. 5/2019 : PERINGATAN KHAS SEMPENA PROGRAM MINGGU MESRA MAHASISWA SESI 2019/2020

PEKELILING PELAJAR BIL. 6/2019 : PERINGATAN KHAS UNTUK PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER I, SESI 2019/2020

PEKELILING PELAJAR BIL. 7/2019 : PENGUATKUASAAN PERATURAN BERPAKAIAN PELAJAR DAN PENGUATKUASAAN PEMAKAIAN KAD MATRIK SEMASA PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER I, SESI 2019/2020

Pekeliling Pelajar Bil. 3/2021: SOP Ramadan

Student Circular No. 3/2021: SOP Of Student During Ramadan

Kenyataan Rasmi JTNCHEP Berhubung Isu-Isu Pasca Pilihan Raya Kampus UTM Sesi 2020/2021

Kenyataan Rasmi JTNCHEP Berhubung Pelaksanaan Pilihan Raya Kampus Sesi 2020/2021

Pekeliling Pelajar BIL. 01/2021

Jadual Hari Ko-Kurikulum Pelajar 2021

Organization Incharge (Oic) Aktiviti Hari Kokurikulum Mingguan 2021

Pekeliling Pelajar Bil. 02/2021 – Prosedur dan Peraturan Baharu Kemasukan Pelajar ke Kampus UTM

Student Circular No. 02/2021 – New Procedure and Rules for Students Returning to UTM Campus

Pekeliling TNCHEP – Kemasukan Pelajar Secara Fizikal Mulai Mac 2021   

TNCHEP Circular – Student Re-Entry to Campus starting March 2021

Infografik Kelulusan Kemasukan Pelajar Secara Fizikal Mulai Mac 2021

Flow Chart for New Student Returning to UTM during MCO

Flow Chart for Existing Student Returning to UTM during MCO

FAQ Kemasukan Pelajar UTM Mac 2021

Pekeliling TNCHEP Perintah Kawalan Pergerakan Masuk Pelajar UTM Semasa PKP 2.0

TNCHEP Circular of Movement Control Order 2.0

Pekeliling Pentadbiran Bil. 12/2019: Penyelarasan Semula Definisi dan Level Entiti Perkhidmatan Pusat Tanggungjawab di Universiti Teknologi Malaysia

Pekeliling TNCHEP Bil.1/2020: Permohonan Jawatan Felo Kolej Kediaman UTM

Pekeliling TNCHEP “Pergerakan Kawalan Perintah Pemulihan “

Circular of TNCHEP “Movement Control Order Recovery”

Pekeliling pelajar bil. 2/2019: Tatacara berpakaian pelajar dan penguatkuasaan pemakaian kad matrik

Pekeliling pelajar bil. 3/2019: Peringatan khas untuk peperiksaan akhir semester ii, Sesi 2018/2019

Pekeliling pelajar bil. 4/2019: Penguatkuasaan peraturan berpakaian pelajar dan penguatkuasaan pemakaian kad matrik semasa peperiksaan akhir semester ii, Sesi 2018/2019