Jawatankuasa Mahasiswa Kolej

Penubuhan Jawatankuasa Mahasiswa (JKM) Kolej di setiap kolej kediaman Mahasiswa adalah bertujuan untuk menjalankan program berbentuk kebajikan, keusahawanan, kepimpinan, kerohanian dan aktiviti di kalangan sesama penghuni kolej atau masyarakat umum.  JKM dibentuk di bawah kawal selia  Pengetua dan Felo di setiap Kolej.  Aktiviti yang dijalankan bertujuan untuk menggalakkan integrasi kaum, pembangunan sahsiah, dan bimbingan akademik mahasiswa.  JKM dibentuk mengikut kapasiti Kolej masing-masing seperti berikut:-

1 Jawatankuasa Mahasiswa Kolej Rahman Putra
2 Jawatankuasa Mahasiswa Kolej Tun Fatimah
3 Jawatankuasa Mahasiswa Kolej Tun Razak
4 Jawatankuasa Mahasiswa Kolej Tun Hussein Onn
5 Jawatankuasa Mahasiswa Kolej Tun Dr. Ismail
6 Jawatankuasa Mahasiswa Kolej Tuanku Canselor
7 Jawatankuasa Mahasiswa Kolej Perdana
8 Jawatankuasa Mahasiswa K9K10
9 Jawatankuasa Mahasiswa Kolej Datin Seri Endon
10 Jawatankuasa Mahasiswa Kolej Dato’ Onn Jaafar