Aktiviti 5S

  • TAKLIMAT KESEDARAN AMALAN PERSEKITARAN BERKUALITI  (QE ) 5S
  • PELANCARAN KICK OFF/GOTONG ROYONG PERDANA 5S PEJABAT HEMA
  • GOTONG ROYONG PERDANA 5S PEJABAT HEMA
  • KURUSUS DALAMAN AUDIT PERSEKITARAN BERKUALITI (QE/5S)
 
  • LAWATAN PERUNDINGAN 5S
  SESI PENYAMPAI SIJIL BAGI  ZON, SUDUT & RUANG KERJA TERBAIK STAF /PEGAWAI 5S