Pusat Kesihatan

Pusat Kesihatan Universiti (PKU) Universiti Teknologi Malaysia ditubuhkan sejak 1972 bertujuan untuk menyediakan perkhidmatan perubatan, pergigian dan kesihatan peringkat primer kepada warga universiti bagi membantu mereka supaya dapat memberikan tumpuan dalam aktiviti pembelajaran, pengajaran dan penyelidikan. Unit ini dikendalikan oleh 53 orang staf klinikal, separa klinikal  dan sokongan termasuk doktor perubatan (tetap dan sambilan), dan doktor pergigian (tetap dan sambilan).

Kaunter Pendaftaran Pusat Kesihatan Universiti
No. Tel: 07-5537233 / 37227