Khidmat Kerjaya UTM

Pusat Kerjaya UTM  (UTMCC) merupakan pusat yang bertanggungjawab menghasilkan mahasiswa/graduan yang mempunyai kesediaan kerjaya bagi memenuhi pasaran kerjaya.Perkhidmatan yang disediakan bagi tujuan tersebut adalah merangkumi aspek berikut:

 • UTM Career Carnival
 • Talent Competency Management (TCM)
 • Job on Campus (JoC)
 • UTM Gig Project
 • Bimbingan dan Kaunseling Kerjaya
 • Pembangunan Kerjaya
 • Intervensi Kerjaya
 • Pemadanan Pekerjaan (Job Matching)
 • Ceramah Kerjaya dan Temuduga
 • Lawatan Industri
 • Jaringan Hubungan Industri dan Organisasi.
 • Industri Engagement Zone (IND-E-ZONE)
 • Sumber Maklumat Kerjaya
 • Pencarian Kerja
“Wawasan Kemakmuran Bersama 2030”
“Berkhidmat untuk Negara kerana Allah”

Facebook : UTM Career Centre, UTM Johor Bahru
Website : www.utm.my/careercentre