BORANG ADUAN DAN CADANGAN / REPORT AND SUGGESTION FORM

PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HEP) / DEPARTMENT OF VICE CHANCELLOR OF STUDENT AFFAIRS

UTM, JOHOR BAHRU

Maklumat aduan yang ingin dikemukakan hendaklah berkaitan dengan perkhidmatan atau fungsi Jabatan Timbalan Naib Canselor (HEP) SAHAJA. Sekiranya terdapat aduan selain itu, sila kemukakannya ke UTM Support System.

BORANG ADUAN DAN CADANGAN

MAKLUMAT PENGADU / COMPLAINANT INFORMATION

MAKLUMAT ADUAN DAN CADANGAN / REPORTS & SUGGESTIONS INFORMATION

Maximum upload size: 67.11MB
Terima kasih di atas keprihatinan dan kerjasama anda / Thank you very much for your concern and co-operation.
Hardcopy borang aduan dan cadangan Pejabat Hal Ehwal Pelajar Johor Bahru