HEP Maps

Pekeliling Pelajar Bil.2&3/2018

Pekeliling Pelajar Bil.2/2018 (Peringatan Khas Peperiksaan Akhir Semester II Sesi 2017/2018) Pekeliling Pelajar Bil.3/2018 (Penguatkuasaan Peraturan Berpakaian Pelajar Semasa Peperiksaan Akhir Semester II Sesi 2017/2018)  

PENCARIAN KREW MMM SESI 2019/2020

 Borang Permohonan Krew MMM 2019

PENCARIAN JAWATANKUASA MAJLIS ANUGERAH GEMILANG MAHASISWA (GEMA) 2019

Poster Pencarian Jawatankuasa Majlis Anugerah GEMA Borang Permohonan Jawatankuasa Majlis Anugerah GEMA

KALENDAR AKADEMIK

Click the link below to view : Undergraduate and Postgraduate (UTM Johor Bahru and Kuala Lumpur) (2020/2021 Session) – For Diploma Programme (Bahasa Inggeris)  (Sesi 2020/2021) – Program Diploma (Bahasa Malaysia)  (2020/2021 Session) – For Degree & Postgraduate...

BUKU GARIS PANDUAN GAP YEAR KPT

Buku Garis Panduan Gap Year KPT

PROGRAM ANJURAN 5 ETP

5 ETP merupakan program elit dan unik untuk membangunkan bakat, minat, menjana kreativiti dan motivasi secara holistik bagi melahirkan mahasiswa UTM yng dinamik dan berkualiti. Untuk maklumat lanjut, sila layari 5ETPPecahan mengikut bulanan :

VIDEO KORPORAT UTM

https://www.youtube.com/watch?v=U0HGfSBWWDo

PEMAKLUMAN MENGENAI SISTEM 1GFMAS DAN SISTEM eVENDOR KEPADA UNIVERSITI (HEP)

Muat turun info lengkap mengenai sistem di bawah : SURAT PEMAKLUMAN SISTEM eVENDOR GARIS PANDUAN PENGISIAN BORANG BORANG PENDAFTARAN DAN PENAMATAN PEMBEKAL SISTEM eVENDOR

Anugerah Gemilang Mahasiswa 2018

  SYARAT PERTANDINGAN 2018 PANDUAN PENCALONAN INDIVIDU KEPIMPINAN I 2018 PANDUAN PENCALONAN INDIVIDU KEPIMPINAN & KESUKARELAWAN 2018 PANDUAN PENCALONAN PASUKAN KEPIMPINAN & KESUKARELAWAN 2018 PANDUAN PENCALONAN ANUGERAH PEMBANGUNAN PELAJAR KOLEJ KEDIAMAN...