Khidmat Kaunseling

PERKHIDMATAN PUSAT KAUNSELING

 • Menjalankan ujian-ujian psikologi dan memberikan interpretasi hasil ujian psikologi yang diambil.
 • Menganjurkan sesi ceramah, kursus, bengkel dan seminar yang memfokuskan aspek psikologi, kesihatan mental, pembangunan diri dan sahsiah, serta pembangunan potensi diri dan kompetensi
 • Menyediakan tenaga penceramah, fasilitator dan moderator untuk program bimbingan dan kaunseling, motivasi, pembangunan diri dan sahsiah
 • Menunjukkan cara untuk menikmati relaksasi melalui fasiliti relaksasi yang disediakan
 • Menyebarkan maklumat tentang perkhidmatan kaunseling dan psikologi melalui pelbagai edaran
 • Menjalankan kajian isu-isu semasa yang dihadapi oleh mahasiswa dalam bidang kaunseling dan psikologi
KEMUDAHAN YANG DISEDIAKAN
 • Pusat Sumber
 • Bilik Snoezelan / Relaksasi
 • Taman Terapeutik
 • Inventori Psikologi dan Personaliti
 • Risalah/Edaran /Poster berkaitan perkhidmatan Pusat Kaunseling
 • PERSIS (Pembimbing Rakan Siswa)
 • Student Support Group
 • Bio Feedback

Facebook : Pusat Kaunseling Universiti Teknologi Malaysia

Website : https://www.utm.my/counsellingcentre