5 ETP merupakan program elit dan unik untuk membangunkan bakat, minat, menjana kreativiti dan motivasi secara holistik bagi melahirkan mahasiswa UTM yng dinamik dan berkualiti.

Untuk maklumat lanjut, sila layari 5ETP

Pecahan mengikut bulanan :