FUNGSI
Pengurusan Strategi
 • Pusat rujukan keperluan dan piawaian pengurusan strategi universiti
 • Perancangan strategi korporat UTM
 • Pelaksanaan pelan strategi UTM
 • Pemantauan, hebahan pencapaian dan perancangan strategi UTM
 • Kenalpasti keperluan dan strategi UTM bagi penarafan universiti
 • Merancang transformasi secara lebih menyeluruh
 • Penghubung di antara UTM dan Pejabat Pengurusan Program (PMO)
 • Penasihat kepada Naib Canselor berkenaan inisiatif untuk meningkatkan prestasi dan sistem penyampaian UTM
Pengurusan Data UTM
 • Mengurus, menyelaras dan mengintegrasikan data MyMOHES untuk tujuan analisis, membuat keputusan dan hebahan
 • Membangunkan¬†Business Intelligent System¬†untuk menganalisis data dan dapat membuat keputusan dan strategi yang tepat
Penyelidikan Institusi
 • Membuat penyelidikan institusi dan menyediakan laporan, kertas kerja atau penulisan dan pembentangan.