Peranan Pengurusan Risiko UTM QRiM

  • Memastikan universiti mempunyai rangka kerja pengurusan risiko yang komprehensif.
  • Memastikan langkah-langkah strategik dan tindakan yang berkesan dapat diambil bagi mengurangkan kesan risiko yang boleh menghalang dan menjejaskan pencapaian matlamat universiti.
  • Memastikan pengurusan risiko di universiti dipantau dan dilaporkan secara berkala.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!