Anugerah Kualiti Perkhidmatan (AKP)

Syarat Kelayakan

 1. Semua PTJ / Bahagian yang mempunyai minimum 50 staf DIWAJIBKAN untuk menyertai penilaian Anugerah Kualiti Perkhidmatan.;
 2. PTJ yang mempunyai kurang 50 staf DIGALAKKAN menyertai penilaian Anugerah Kualiti Perkhidmatan.
 3. Penyertaan PTJ/Bahagian yang mempunyai kurang 50 staf TURUT DIWAJIBKAN untuk menyertai penilaian Anugerah Kualiti Perkhidmatan secara kerjasama PTJ Induk @ secara bersendirian.

Proses Penilaian

 1. Proses Penilaian dibuat melalui kaedah penilaian oleh Panel Penilai yang dilantik oleh Pengerusi, JK Anugerah Kualiti dengan persetujuan Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)
 2. Panel Penilai bertanggungjawab:
 1. Menilai pembentangan yang dilakukan oleh PTJ / Bahagian yang
  mengambil bahagian.
 2. Membuat lawatan pemeriksaan ke PTJ / Bahagian bagi mengesahkan maklumat dan data serta penjelasan yang diperlukan.
 3. Membuat lawatan validasi dan sesi temubual bersama Pegawai dan Staf.
 4. Membuat keputusan pemenang anugerah untuk diperakukan oleh kepada Jawatankuasa Induk Majlis Citra Karisma UTM.

Keterangan Lanjut Klik Di Sini

 

Garis Panduan AKP 2015

Borang Penyertaan AKP 2015

Agihan Markah AKP 2015

 

Sebarang pertanyaan boleh dikemukakan kepada:

Urus Setia Anugerah Kualiti Perkhidmatan (AKP)
Pusat Kualiti dan Pengurusan Risiko
Canseleri
Aras 3, Dewan Sultan Iskandar
Universiti Teknologi Malaysia
Johor Bahru

No. Telefon : 07-5530521
Faks : 07-5530776

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!