Garis Panduan AIP 2019 – [Download]

HADIAH :

Pemenang : RM3,000, Trofi dan Sijil
Dua Terbaik selepas Pemenang : RM1,000 dan Sijil
Sijil Penarafan tahap pencapaian projek berdasarkan markah yang diperolehi :

Emas               :           80 markah dan ke atas
Perak               :           70 – 79.9 markah
Gangsa            :           60 – 69.9 markah       

ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN (AIP)

Anugerah ini diperkenalkan untuk tujuan memberi pengiktirafan kepada inovasi yang diperkenalkan oleh komuniti UTM dalam menyumbang kepada peningkatan kualiti perkhidmatan kepada pelanggan. Inovasi daripada R&D yang tiada kaitan dengan peningkatan kualiti dan produktiviti organisasi adalah tidak layak untuk memohon. 

DEFINISI INOVASI (DALAM KONTEKS AIP UTM)

Inovasi adalah hasil cetusan idea-idea yang kreatif dalam mana-mana aspek kerja yang dapat meningkatkan kualiti dan produktiviti organisasi. Hasil inovasi yang berupa produk atau perkhidmatan boleh merangkumi apa-apa perubahan dan penambahbaikan kepada sistem, prosedur, kaedah dan/atau cara bekerja.

 

SYARAT-SYARAT PENYERTAAN

Syarat-syarat penyertaaan AIP adalah seperti berikut:-

  1. Penyertaan dalam AIP adalah wajib dengan Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) hendaklah memastikan penyertaan Jabatan/Bahagian di bawahnya.
  2. Inovasi yang dihasilkan hendaklah memberi faedah yang jelas dari segi peningkatan kualiti dan produktiviti sesebuah organisasi dan BUKAN hasil penyelidikan dan pembangunan (R&D) yang tiada kaitan dengan peningkatkan kualiti dan produktiviti organisasi.
  3. Tiada pencalonan maksimum dihadkan kepada PTJ/Bahagian untuk menghantar permohonan/penyertaan.
  4. Inovasi hendaklah milik PTJ yang mengambil bahagian ataupun penyertaan bersama jika inovasi dimiliki bersama PTJ lain.

 

Garis panduan : click here
Borang penyertaan : click here

 

TARIKH TUTUP PENYERTAAN DAN PENGHANTARAN LAPORAN  30 MAC 2020