Dengan segala hormatnya, Pusat Kualiti dan Pengurusan Risiko (UTM QRiM) akan mengendalikan Accreditation Visit Programme oleh Engineering Accreditation Council Malaysia (EAC) pada 18 – 19 September 2018 melibatkan :

New Programme:
1. Bachelor of Engineering (Biomedical) (SPACE)
2. Bachelor of Engineering (Petroleum) (SPACE)

New Cycle:
1. Bachelor of Engineering (Biomedical)
2. Bachelor of Engineering (Civil)
3. Bachelor of Engineering (Civil) (SPACE)
4. Bachelor of Engineering (Chemical-Gas)
5. Bachelor of Engineering (Chemical)(SPACE)
6. Bachelor of Engineering (Petroleum)
7. Bachelor of Engineering (Electrical)
8. Bachelor of Engineering (Electrical-Electronics)
9. Bachelor of Engineering (Electrical-Mechatronics)

Semoga majlis berjalan dengan lancar dan semua staf memberi kerjasama sepanjang majlis berlangsung

Untuk maklumat lanjut sila hubungi kami
Tel : 07-5530037, 5530521, 5531120

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!