+6 07-555 7583 pmu@utm.my
Select Page

PENUBUHAN MAKMAL SATELIT

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

 

OBJEKTIF 

  1. Meningkatkan jaringan kerjasama antara UTM dan Industri/Agensi melalui platform baharu makmal satelit;
  2. Memperkasa fungsi dan visibility makmal berpotensi serta kepakaran staf UTM untuk dimanfaatkan sepenuhnya kepada universiti, industri/agensi dan masyarakat
  3. Memastikan kerjasama yang dijalankan memberi faedah kepada kedua-duabelah pihak dan mendorong peningkatan kualiti penyelidikan, perkhidmatan,
    inovasi dan pengkomersilan.

Only the Best

KATEGORI MAKMAL SATELIT

Makmal satelit dikategorikan kepada DUA (2) iaitu:

 

 

1 .Makmal Inbound

Makmal Inbound ditakrifkan sebagai makmal atau ruang di UTM yang digunakan untuk melaksanakan *perkhidmatan profesional seperti yang telah dipersetujui melalui dokumen perjanjian antara UTM dan Industri/Agensi.

 

 

2 Makmal Outbound

Makmal Outbound ditakrifkan sebagai makmal atau ruang di industri/agensi yang digunakanuntuk melaksanakan perkhidmatan profesional seperti yang telah dipersetujui melalui dokumen perjanjian antara UTM dan industri/Agensi.

Untuk

Maklumat Lanjut