+6 075-531886 oshe@utm.my

OSHE ACTIVITIES

2022

LAWATAN KE NIOSH PANTAI TIMUR

LAWATAN KE AKADEMI BOMBA WAKAF TAPAI

LAWATAN PENANDA ARAS UMK

SUMBANGAN MAJLIS HARI RAYA KANAK-KANAK ISTIMEWA OKU