KKP Responsibility

TANGGUNGJAWAB JKKP DALAM PENGURUSAN PERLINDUNGAN SINARAN UTM

  1. Mengenalpasti keperluan insfrastruktur (termasuk keperluan kewangan dan latihan) bagi melaksanakan secara berkesan program perlindungan sinaran di institusi.
  2. Memastikan Program Perlindungan Sinaran yang diterimapakai adalah selaras dengan arahan dan kehendak LPTA seterusnya dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua pekerja sinaran.
  3. Memastikan Pelan Kecemasan Nuklear dan Radiologikal yang dibangunkan adalah memenuhi semua peraturan dan keperluan yang ditetapkan oleh LPTA dn memastikan ianya dilaksanakan dan dipatuhi sepenuhnya.