Posted on Mar 22 , 2019 in Utusan Malaysia

Peranan universiti pelihara sungai

0 Comments

Universiti haruslah memainkan peranannya sebagai pusat pendidikan tinggi untuk melahirkan generasi masa depan yang sedar akan kepentingan untu melestarikan sungai.

Baca Artikel

 

Comments are closed.